65234892_luka1570%

POMORSKI PREVOZ

Preko morja, ki pokriva okoli tri četrtine zemeljskega površja, poteka največ mednarodnega tovornega prometa. V sodelovanju z različnimi ladjarji ter njihovimi servisi vam organiziramo pomorski prevoz vseh vrst tovora na vse celine sveta.

Zaradi odličnih medsebojnih odnosov v preteklosti vam zagotavljamo kvalitetne storitve, prostor na barki ter opremo na voljo. Kjer je to potrebno, tovor dostavimo tudi do končnega mesta prejemnika.

FCL (POLNI KONTEJNERJI)

Pri prevozu polnih kontejnerjev nudimo celovito storitev »od vrat do vrat« za vse tipe kontejnerjev. Glede na vrsto blaga se odločimo za tip kontejnerja ter ladjarja, ki nudi najboljši servis. Vse pomorske pošiljke tudi sami carinimo in opravimo VGM tehtanje.

LCL (ZBIRNI KONTEJNERJI)

V Global Logistics organiziramo tedenske odpreme zbirnih pošiljk po vsem svetu. Z zbirniki pošiljamo manjše kosovne pošiljke in tako zagotavljamo cenovno učinkovitost pri ladijskem transportu manjših pošiljk.
Organiziramo prevoz vseh vrst malih pošiljk na uvozu, izvozu in tranzitu, tako paletiziranih kot tudi nepaletiziranih pošiljk.