IZREDNI TOVOR

V primeru, da tovor zaradi izrednih dimenzij ali teže ne more biti naložen v običajen kontejner, organiziramo najbolj primeren način transporta, glede na vrsto tovora, dimenzije, končne destinacije ter cestne omejitve. Ob tem je pri izdelavi prevoznega načrta potrebno upoštevati vse omejitve tovora in specifikacijo poti (tuneli, nadvozi, širina ceste).

Naš servis vključuje tudi pakiranje, pripravo potrebne dokumentacije ter pridobitev dovoljenj za izredni prevoz in spremstvo pri prevozu.

Vsak prevoz je seveda posebej zavarovan in označen zaradi lažjega naklada in razklada.

IMG_5370 IMG_5515 IMG_4991

Nadstandardna velikost


Nadstandardna teža


Izredni tovor