KJE SMO

MESTNA OBČINA KOPER

Že pred srednjim vekom je bilo mesto zanimivo , predvsem zaradi varne otoške lege, ki je nudila povezavo s celino. V srednjem veku so mesto počasi začeli zavzemati Benečani, ki so kasneje začeli tukaj tudi ustanavljati banke, menjalnice in obrtne delavnice. Glavne gospodarske dejavnosti so bile solinarstvo, ribištvo in kmetijstvo. Po koncu 2. svetovne vojne je Koper postal pomembno gospodarsko in politično središče slovenske obale, čemur je sledil tudi hiter razvoj. Vzporedno se je razvijala tudi pristaniška dejavnost v edinem komercialnem slovenskem pristanišču.

 

LUKA KOPER


ybl-port

 

Luka Koper je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, ki ga upravlja istoimenska koprska delniška družba. Geografsko je umeščeno tako, da predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Ključna primerjalna prednost pristanišča je tako njegova geografska lega, ki mu poleg večje dostopnosti do trgov Srednje in Vzhodne Evrope omogoča tudi vključitev v Pan-Evropski transportni koridor. Pristanišče s prisotnostjo vseh večjih svetovnih ladjarjev vzdržuje morske povezave z vsemi deli sveta.

 

 

 

 

 

Luka Koper ima 12 specializiranih terminalov:

– kontejnerski in ro-ro terminal
– avtomobilski terminalih
– terminal za tekoče tovore
– potniški terminal
– terminal za generalne tovore
– terminal za les
– terminal za žitarice in krmila
– terminal za glinico
– evropski energetski terminalih
– terminal za živino.

V letu 2016 je pretovor blaga znašal 22 milijonov ton in je za 6% presegel količine iz leta 2015. Prav tako je bil v letu 2016 dosežen rekord letnega pretovora kontejnerjev, ki je znašal 848,8 tisoč TEU.

V lanskem letu je v luko vstopilo 290.682 tovornjakov.

V letu 2015 je bila zaključena poglabljanje vplovnega kanala na globino 15 metrov. Luka Koper tako ostaja za večje ladje, ki prihajajo iz azijskih pristanišč, prvo pristanišče po prihodu v Jadran. To je še posebej pomembno za partnerje, ki jim je tranzitni čas ključnega pomena.

Luka Koper vrsto let upošteva tudi okoljske vidike svojega delovanja, s čimer raste tudi globalna prepoznavnost na tem področju. V letu 2014 je luka prejela najpomembnejši okoljski certifikat EMAS (SI 00004), ki ga letno obnavlja, zato ga je prejela tudi v letu 2016.

V letu 2014 pa je prejela tudi prestižno okoljsko nagrado ESPO 2014, ki je dokaz, da je luka prijazna tudi do okolja.